30 март 2009

НАТО и принципите на международното право - упражнение за Мони Паси


   10 са основните принципа на международното право, първите 7 са включени в Устава на ООН, а последните 3 са допълнени в Хелзинки през 1975 г.:

1. Неупотреба на сила или заплаха със сила.

2. Мирно уреждане на международните спорове.

3. Ненамеса във вътрешните работи на държавите.

4. Задължение на държавите да си сътрудничат в съответствие с Устава на ООН.

5. Равноправие и самоопределение на нациите и народите.

6. Суверенно равенство на държавите.

7. Pacta sunt servanda (добросъвестно изпълнение на договорните задължения).

8. Неприкосновеност на границите.

9. Териториална цялост на държавите.

10. Зачитане на правата на човека и основните свободи.

   Задача за Соломон Паси:

   Моля, отнесете следните думички към горните точки:

Югославия, Афганистан, Ирак, Никарагуа, Панама, Гватемала, Салвадор, Куба, Гуантанамо, касетъчни бомби, обеднен уран, оръжие за масово унищожение, мъчения, изнасилвания, отвличания, убийства, военни трибунали... продължете списъка сами...

   И за кое по-точно ще вземе НАТО Нобелова награда за мир?

  Моля, посочете примери...

Няма коментари: