18 март 2009

Интересни цитати от "История на четенето" на Алберто Мангел


Преди време прочетох великолепната книга "История на четенето" на Алберто Мангел, издадена у нас от "Прозорец" през 2004 г. Тук съм извадил малко от най-интересните цитати, които бяха поместени вътре:

Орхан Памук, „Белият замък”:

„Не можеш да се качиш на кораба на живота, да предприемеш това еднопосочно пътуване веднъж и после, когато свърши, да го повториш, но с книга в ръка, независимо колко сложна или трудна за разбиране е тя, след като я свършиш, можеш, ако желаеш, да се върнеш в началото, да я прочетеш отново и така да разбереш трудното, а с него да разбереш и самия живот.”- стр 30

Игнас Дж. Гелб (History of writing(Chicago, 1952) "

В Източен Туркестан млада жена изпраща на любимия си послание, състоящо се от шепа чай, стръкче трева, червен плод, сушена кайсия, буца въглища, цвете, бучка захар, камтче, перо от сокол и орех. Посланието гласи: „Не мога вече да пия чай, бледа съм като трева без теб, изчервявам се, като си помисля за теб, сърцето ми гори като въглища, ти си красив като цвете и сладък като захар, но сърцето ти от камък ли е? Бих долетяла при теб, ако имах крила, твоя съм като ореха в ръката ти.”-стр 304

Сартр:

„... в зоопарка маймуните бяха по-малко маймуни, в Люксембургската градина хората бяха по-малко хора. Платоник по дух, аз поставях знанието пред обекта, намирах в идеята повече реалност, отколкото в предмета, понеже първо нея възприемах и тя ми се представяше като предмет. В книгите срещах света усвоен, класифициран, с налепени етикети, осмислен, но и страшен...”- стр 18

Тома Кемпински (п. пол на XV в. ):

„Търсих щастие навсякъде, но не го намерих никъде,освен в малък ъгъл с малка книга”-стр148

„Не можеш да четеш на две светлини, светлината на деня и светлината на книгата- трябва да четеш на електрическа лампа, когато стаята тъне в мрак и само страницата е осветена”стр. 149

Уолт Уитман:
„Това, приятелю, не е никаква книга,
Протегнеш ли ръка, човек докосваш,
(А нощ ли е сега? Ние сами ли сме?)
Ти държиш мен, аз теб държа и от листата и
В ръцете твои скачам, смърт само ще ме върне”- стр 159Пиер Берсюир:

„Защото Христос е своеобразна книга, написана на кожата на Девата... Тази книга е издиктувана в промисъла на отеца, записана в зачатието на Майката, изтълкувана в изясняването на раждането, допълнена с препинателни знаци в следите от ранита, украсена в разпятието над поставката, илюстрирана в пролятата кръв, подвързвана във възкресението и прегледана във възнесението”- стр 320

Франсис Бейкън :

„Някои книги човек трябва само да вкусва, други- да поглъща целите, а трети – много малко на брой- да ги дъвче и да ги смила...”- стр 165

Галският поет Децимус Магнус Озоний:
„Купуваш книги, пълниш лавици, любителю на Музите,
Нима с това си станал вече учен?
Ако днес купиш перце и лира струнна,
Дали утре ще станеш на музиката господар?”- стр 182Валтер Бенямин:

„От всички начини да се сдобиеш с книги, да ги напишеш сам изглежда най-достойния за похвала” – стр 219

Няма коментари: