05 февруари 2009

Малко разказче за чудовище...

  Писателят натисна последното копче на клавиатурата и с облекчена въздишка се облегна назад. Беше доволен. Поредното кошмарно чудовище се роди от фантазията му и скоро щеше да смущава съня на верните му почитатели. Дори и това май е най-неверояното, помисли със задоволство той, съвсем като истинско, а финалната сцена с убийството в банята беше смразяваща! Той се усмихна уморено. Толкова труд не беше отишъл напразно.
  Усети жажда и се изправи, поемайки с уморена походка към банята. Наведе се над мивката и пое струята в шепи.

  Когато се изправи, чудовището беше зад него.
- Здравей. Благодаря. – изръмжа гърлено то и се пресегна към него...

Няма коментари: