27 март 2011

Книгосрез XXIII

   — Ще продължиш ли поемата си? — попита го Сол. Силенъс поклати глава.

— Довърших я на дървото — отвърна той. — И открих още нещо там, Сол. Ученият вдигна вежди.image

— Научих, че поетите не са богове, но ако има Бог… или нещо, приближаващо се до Бог… той е поет. При това, провалил се.

Няма коментари: