19 февруари 2009

Избрани цитати от речите на Гьобелс - образец за пропаганда


Историята трябва да помни. Не някои неща, не повечето - а всичко! До последната запетайка! За да не се допускат повторения на грешките. Защото все ми се струва, че светът отново ще пропадне към крайни идеологии, след като кризата разруши живота на обикновениете хора.

Националсоциализмът бе факт. Спорни са точните измерения на неговата същност, защото след военния разгром на Третия Райх цели армии историци и от западна, и от източна страна се заеха със задачата да го демонизират. Не се наемам да съдя така ли е, или не.

Интересно ми е въздействието, което е имала пропагандата на партията върху масите. Все пак германците са високоразвит народ, но все пак и те попадат под хипнотичното въздействие на думите. А повечето от тези думи са писани от Йозеф Гьобелс.

Ето и някои негови запомнящи се думи. И преди да им се надсмеете, помислете - милиони са вярвали в тяхната истинност!

Цитатите са извадени от Гьобелс, Йозеф. Политически речи. С: Жар птица 2001.

За начало само един цитат от фюрера по въпроса:

“…силата, кояо раздвижва великите исторически лавини в политическата или религиозната област, от незапомнени времена е била само магическата мощ на живото слово”

Та, ето го и вездесъщият  министър на пропагандата и информацията в Нацистка Германия.

“Пропагандата ни помогна да дойдем на власт... Пропагандата ще ни помогне да удържим властта... Пропагандата ще ни помогне да завоюваме целия свят.”

 “... Англия като позастаряла лелка на Европа, богата и осигурена, седнала на кадифеното кресло на империята си, да защитава морала да раздава бележки за поведение на другите”

“Прословутата английска жилавост... не е нищо повече от смесица на безсърдечния и брутален цинизъм на управляващите господарски кръгове и затъпялата инертност на широките народни маси”

“... само силата и мощта дават възможност на един народ да разреши назрели проблеми”

“Един народ е способен на всякаква жертва, когато наистина знае за какво прави тази жертва”

“Германския народ сам пази културата си и то с оръжие в ръка...”

“... така много сме избързали напред, че трудно може някой да ни стигне”

“Германия иска мир, обаче мир, който да дава еднакви права и задължения на всички; мир, който да създае яснота и да премахне класовата борна между народите, който ще създаде нов ред между нациите, почиващ върху справедливостта и целящ благосъстоянието и доброто ба всички народи”

“Изходът е възможен само при благоразумие, или пък като със сила се наложи разумното разрешение. Противниците ни обаче рядко или почти никак не показват благоразумие”

“Германската младеж е длъжна да живее, работи и твори според желанието на Фюрера”

“... нищо в света не е в състояние да разидени германците, когато става дума за обичта, подчинението и доверието което германският народ храни към Водача си”

“Евреите желаеха тази война и я имат...Съдбата, която постига днес еврейството е сурова, наистина, но напълно заслужена”

“...типичното еврейско изкуство. Негови обекти са порочното и анормалното, подлото, болезненото и разпадащото се”

“Тази война не е за слава и почести, тя е за жито и хляб...”

2 коментара:

Комитата каза...

Това за типичното еврейско изкуство е яко ;-)

Христо Блажев каза...

Не знам дали е вярно за евреите, но масовата култура, налагана от десетилетия от САЩ, съдържа значителни примеси от този тип.