24 юни 2010

Ако границите изчезнеха и кралете, и боговете загинеха..

Няма коментари: