27 август 2010

За интернет и книгите – част III

    Третата част от доклада, който изнесох на българо-руската литературна конференция в Камчия. Първата и втората части са тук.

   Забравените читатели

       Всяка държава (и особено Русия и България), има значими групи от хора зад47068_154215341258028_100000086885426_508284_3299563_n граница. Тези хора, поне що се отнася до българските емигранти, до голяма степен са загубени за българската култура и в частност литература. Те почти нямат достъп до български книги.

   Атаката над сайта Chitanka.info от страна на ГДБОП припомни този проблем – немалко емигранти използват това място като шанс да четат издаваната у нас литература. Литература на български, независимо от наши или чужди автори. Този сайт запълва една сериозна ниша, в която има огромно търсене. Тези хора искат да четат на български, но нашенските издателства до голяма степен пренебрегват тази възможност.

    Кой ще отрече, че вън от родината си хората започват да търсят повече постиженията на националната си култура? И чие задължение е те да им бъдат осигурени – логично на държавата, въпреки че тя смята, че щом някой не плаща данъци, значи не съществува.

    Аз смятам, че решението е просто – държавата трябва да изкупи авторските права на колкото се може повече български автори, като например един Димитър Димов. След това сайтове като Читанка, които по своята същност са библиотеки в пълния смисъл на тази дума (ключът е в липсата на комерсиален интерес) да получат малка, но полезна субсидия и да продължават да вършат дейността си – да осигуряват достъп до българска литература на българите по цял свят. Точно както се случи в Русия с известния сайт lib.ru, който след протяжни съдебни дела с държателите на авторски права сега получава субсидия от руското правителство.

  Следва последната част…

Няма коментари: